Dyr har egenverdi

cropped-logoDyrenes Rett er navnet på tidligere Dyrenes Røst – en  organisasjon som ble til i forbindelse med kampen mot  myndighetenes nedslakting av villreinstammen i Nordfjella i 2017/2018, som et tiltak mot skrantesyke.  Helikopter og snøscootere ble tatt i bruk for å skyte ned reinsdyr i den verste kjente masseslakten av ville dyr i Norge. Et blodbad og en mørk tid som også ble utgangspunkt for logoen til det som nå er Dyrenes Rett. 

Dyrenes Rett kjemper for alle dyr, for toleranse og respekt for dyr og aksept for deres naturlige adferd, næringssøk og omsorg for ungene. Det er daglig saker som viser hvor lavt dyrene verdsettes som individer, hvor liten vekt som legges på deres livsønske og rett til liv, hvor dårlig rettsvern de har og hvor stor urett som gjøres mot dem i mange sammenhenger.

Dyrenes Rett kjemper for en mer respektfull holdning til alle dyr, for økt rettsvern for dyr og for et samfunn der dyr behandles som individer og ikke som menneskers eiendom. Dyrevelferdsloven slår fast at «dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker». Dette må få betydning for hvordan vi betrakter og behandler dyr i alle sammenhenger.

Dyrenes Rett kjemper for å ivareta ville dyr i Norge, og jobber kontinuerlig for å stoppe myndighetenes og særlig Mattilsynets uetiske tiltak mot ville dyr.  Vi kjemper mot en altfor liberal skadefellingspraksis som innebærer at mange dyr avlives i yngletiden.  Vi jobber overfor politi og rettsvesen for at dyremishandling skal bli tatt på alvor, øver påtrykk overfor myndigheter for mer hensyn til dyr og deres egenverdi og jobber for økt bevissthet omkring dyrs rettigheter gjennom innlegg i aviser og på sosiale medier.  Det er en kamp som krever at vi står på hver dag året rundt.

Vi håper at dere vil være med oss i denne kampen.  Vi ønsker å nå frem til alle, både barn og voksne, og allierer oss også med andre dyrevernorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner når det trengs. Vi vil gjerne ha med flere og knytte til oss folk med spesielt engasjement, og gjerne også folk med fagkompetanse innenfor områder som kan komme til nytte i arbeidet for dyr.  Vi håper at vi sammen kan bli en sterk stemme til forsvar for alle dyr.

“Know that the same spark of life that is within you, is within all of our animal friends, the desire to live is the same within all of us.”

― Rai Aren, Secret of the Sands


Dyrenes Rett ∗ Org.nr. 919952776 ∗ E-post: dyrenes.rost@gmail.com ∗ Kontonummer: 1506.33.34283