Innlegg

animal beak duck feathers

Photo by Pixabay on Pexels.com

Her samler vi noen avisinnlegg om ulike saker fra Dyrenes Rett, tidligere Dyrenes Røst.

Dyr på beite må ha ly

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/dyr-pa-beite-ma-ha-ly/o/5-51-535055

Ukultur i holdninger til grågås

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2018/08/12/Ukultur-i-holdninger-til-gr%C3%A5g%C3%A5s-17303391.ece

Derfor elsker jeg måker

https://www.budstikka.no/debatt/maker/bekkestua/derfor-elsker-jeg-maker/s/5-55-704642

La dyrene få del i sommeren

http://www.nationen.no/debatt/la-dyrene-fa-del-i-sommeren/

Skuddpremie – uetisk og feilslått

https://www.an.no/debatt/natur/jakt/skuddpremie-uetisk-og-feilslatt/o/5-4-812963

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket

https://www.firda.no/synspunkt/landbruk/dyrevelferd/dyr-pa-beite-er-det-beste-utstillingsvindu-for-landbruket/o/5-15-624656

Måker i motgang

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=61092

Urettferdig mot måkene

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/urettferdig-mot-makene/3423498968.html

Fredelig sameksistens med gåsa  

https://www.firdaposten.no/debatt/viltforvaltning/jakt/fredelig-sameksistens-med-gasa/o/5-16-243495

Galt mot grågåsa

https://www.amta.no/meninger/gragas/natur-og-miljo/man-kan-ikke-avlive-fugler-i-hekketida-fordi-noen-har-bosatt-seg-ved-sjoen-og-ikke-kan-godta-fuglelivet-som-folger-med/o/5-3-377411

Uti vår forgifta hage 

https://www.tb.no/meninger/hage/miljovern/uti-var-forgifta-hage/o/5-76-799369

Er dyrevelferden god nok? 

https://www.itromso.no/meninger/2018/05/31/%C2%ABEr-dyrevelferden-god-nok%C2%BB-16801517.ece

Forbrukerne – hønenes siste håp 

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2018/04/01/%C2%ABForbrukerne-%E2%80%93-h%C3%B8nenes-siste-h%C3%A5p%C2%BB-16370205.ece

Et godt liv kan aldri oppnås i pelsdyrfarmer

http://www.nationen.no/debatt/et-godt-liv-kan-aldri-oppnas-i-pelsdyrfarmer/

Hjelp hjemløse katter

https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/01/30/Hjelp-hjeml%C3%B8se-katter-15992608.ece

Vern av ville dyr 

http://www.nationen.no/debatt/vern-av-ville-dyr/

Er 100 skutte rever virkelig noe å være stolt av? 

https://www.dagbladet.no/kultur/er-100-skutte-rever-virkelig-noe-a-vaere-stolt-av/69689232

Hjerterått av Mattilsynet å nekte dyr nødhjelp

https://www.lofot-tidende.no/helse/dyrene-rundt-oss/hjerteratt-av-mattilsynet-a-nekte-dyr-nodhjelp/o/5-28-72188

Alle bør følge hjelpeplikten 

https://www.budstikka.no/debatt/radyr/elg/alle-bor-folge-hjelpeplikten/s/5-55-624919

Ta vare på dyrene i vinter 

http://www.nationen.no/debatt/ta-vare-pa-dyrene-i-vinter/

Masseavl skaper hjemløse dyr

https://www.dagbladet.no/kultur/masseavl-skaper-hjemlose-dyr/67018393

Morløse kalver

https://www.hitra-froya.no/meninger/2017/09/01/Morl%C3%B8se-kalver-15242128.ece

Ikke bare en svane 

http://www.nationen.no/debatt/ikke-bare-en-svane/

Naturfjerne nordmenn

https://www.dagbladet.no/kultur/naturfjerne-nordmenn/68619410

Manglende toleranse for dyr 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54454

Har dyr det godt i Norge? 

https://www.vol.no/meninger/2017/10/13/%E2%80%93-Har-dyr-det-godt-i-Norge-15449213.ece

Det trengs en nasjonal dugnad for å redde måkene

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54977

Reagerer på måkedrap-oppskrifter 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54128

Måker i media

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/maker-i-media/o/5-51-325909

Slå ring om måkene 

https://www.f-b.no/debatt/maker/dyreliv/sla-ring-om-makene/o/5-59-809346

Dyrevern bør ut av Mattilsynet 

http://www.nationen.no/debatt/dyrevern-bor-ut-av-mattilsynet/

Straffene står ikke i forhold til dyrenes lidelser  

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/LvvQq/Straffene-star-ikke-i-forhold-til-dyrenes-lidelser

La det aldri skje igjen 

https://www.vol.no/meninger/2018/03/06/%E2%80%93-La-det-aldri-skje-igjen-16212532.ece

La ikke etikken vike for panikken

https://www.dagbladet.no/kultur/la-ikke-etikken-vike-for-panikken/67532922

Villreinnedslakting – statlig dyremishandling som må stoppes  

https://www.tronderbladet.no/meninger/2017/11/28/Villreinnedslakting-statlig-dyremishandling-som-m%C3%A5-stoppes-15665627.ece

Masseslakt – uten logikk eller etikk  

https://www.firdaposten.no/meiningar/ytring/debatt/masseslakt-uten-logikk-eller-etikk/s/5-16-150870

Glade fjørfe har det best 

http://www.nationen.no/debatt/glade-fjorfe-har-det-best/

Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak

http://www.nationen.no/landbruk/portforbud-for-fjorfe-er-feilslatt-tiltak/