Leserinnlegg

selective focus photography of brown deer on green grass field

Photo by Burst on Pexels.com

Her samler vi noen avisinnlegg om ulike saker fra Dyrenes Rett, tidligere Dyrenes Røst.

 

Kråker forfølges på feil grunnlag:

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/kraker-forfolges-pa-feil-grunnlag-1.1666799

Dyr lider uten å få hjelp:

https://www.an.no/debatt/dyr-lider-uten-a-fa-hjelp/o/5-4-1153516

Fellefangst er dyremishandling og bør forbys:

https://www.firda.no/synspunkt/jakt/debatt/fellefangst-er-dyremishandling-og-bor-forbys/o/5-15-940035

Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur:

https://www.ranablad.no/meninger/luroy/leserbrev/skuddpremie-er-utslag-av-et-foreldet-syn-pa-dyr-og-natur/o/5-42-622241

På tide å forby fyrverkeri:

https://www.dagbladet.no/kultur/pa-tide-a-forby-fyrverkeri/72022967

La ikke årets siste dag bli årets verste dag for dyrene:

https://www.itromso.no/meninger/2019/12/30/La-ikke-%C3%A5rets-siste-dag-bli-%C3%A5rets-verste-dag-for-dyrene-20718397.ece

Dyrene må få del i vår velferd:

https://www.firda.no/synspunkt/husdyr/dyrevelferd/dyrene-ma-fa-del-i-var-velferd/o/5-15-929172

Det må være logikk og etikk i tiltakene mot CWD:

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2019/11/26/Det-m%C3%A5-v%C3%A6re-logikk-og-etikk-i-tiltakene-mot-CWD-20474691.ece?docId=fFv_FhG8QrF-W4Oy96HIEpZWl7I

Mattilsynets herjing med ville dyr:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/mattilsynets-herjing-med-ville-dyr/

En myte at jakt er viktig for dyrene og naturen:

https://www.folkebladet.no/meninger/ordetfritt/2019/11/08/En-myte-at-jakt-er-viktig-for-dyrene-og-naturen-20351596.ece

På tide å avvæpne Mattilsynet:

https://www.firda.no/synspunkt/jakt/reinsdyr/pa-tide-a-avvapne-mattilsynet/o/5-15-894861

Rypejakta handler ikke om god forvaltning:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/rypejakta-handler-ikke-om-god-forvaltning/

Dyr er ikke objekt for vår fornøyelse:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/dyr-er-ikke-objekter-for-var-fornoyelse-1.1587429

Alle dyr trenger å være ute:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/alle-dyr-trenger-a-vaere-ute/

Når dyrevelferd blir tomme ord:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/nar-dyrevelferd-blir-tomme-ord/

Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig på Kvitsøy:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/jdk4vb/Fredelig-sameksistens-med-gragasa-er-mulig-pa-Kvitsoy

Farlige fordommer mot gatehunder:

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Wb8z5r/farlige-fordommer-mot-gatehunder

Felling av oter redder ikke ærfuglen:

https://www.an.no/debatt/vega/jakt/felling-av-oter-redder-ikke-arfuglen/o/5-4-1011875

Artene trenger ikke mer jakt – de trenger mer vern:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/artene-trenger-ikke-mer-jakt-de-trenger-mer-vern/

Skandaløst av formannskapet:

https://www.altaposten.no/meninger/2019/05/23/%E2%80%93-Skandal%C3%B8st-av-formannskapet-19100882.ece

Lev med gåsa:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/lev-med-gasa/

Senterpartiets forslag om fri jakt på oter kan bane vei for mink i verdensarvområde:

https://www.an.no/debatt/jakt/naringsliv/senterpartiets-forslag-om-fri-jakt-pa-oter-kan-bane-vei-for-mink-i-verdensarvomrade/o/5-4-990577

Veiskille for villreinen:

https://www.firda.no/synspunkt/villrein/debatt/veiskille-for-villreinen/o/5-15-788515

Mattilsynet er mye farligere for hjortedyr enn skrantesyke:

https://www.vol.no/meninger/leserinnlegg/2019/03/14/Mattilsynet-er-mye-farligere-for-hjortedyr-enn-skrantesyke-18656544.ece

Galskapen fortsetter i Nordfjella:

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/galskapen-fortsetter-i-nordfjella/

 Trygt å gi brød til svanene:

https://www.dt.no/meninger/dyr/drammen/trygt-a-gi-brod-til-svanene/o/5-57-1076161

Den dagen vi driver terror mot dyr:

https://www.itromso.no/meninger/2019/01/02/Den-dagen-vi-driver-terror-mot-dyr-18175232.ece

Vil vi ha mink eller oter?

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/vil-vi-ha-mink-eller-oter/

La moskusen leve:

https://opp.no/2018/10/debatt/gar-mot-avliving-av-moskus/

Dyr på beite må ha ly:

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/dyr-pa-beite-ma-ha-ly/o/5-51-535055

Ukultur i holdninger til grågås:

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2018/08/12/Ukultur-i-holdninger-til-gr%C3%A5g%C3%A5s-17303391.ece

Derfor elsker jeg måker:

https://www.budstikka.no/debatt/maker/bekkestua/derfor-elsker-jeg-maker/s/5-55-704642

La dyrene få del i sommeren:

http://www.nationen.no/debatt/la-dyrene-fa-del-i-sommeren/

Skuddpremie – uetisk og feilslått:

https://www.an.no/debatt/natur/jakt/skuddpremie-uetisk-og-feilslatt/o/5-4-812963

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket:

https://www.firda.no/synspunkt/landbruk/dyrevelferd/dyr-pa-beite-er-det-beste-utstillingsvindu-for-landbruket/o/5-15-624656

Måker i motgang:

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=61092

Urettferdig mot måkene:

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/urettferdig-mot-makene/3423498968.html

Fredelig sameksistens med gåsa:  

https://www.firdaposten.no/debatt/viltforvaltning/jakt/fredelig-sameksistens-med-gasa/o/5-16-243495

Galt mot grågåsa:

https://www.amta.no/meninger/gragas/natur-og-miljo/man-kan-ikke-avlive-fugler-i-hekketida-fordi-noen-har-bosatt-seg-ved-sjoen-og-ikke-kan-godta-fuglelivet-som-folger-med/o/5-3-377411

Uti vår forgifta hage: 

https://www.tb.no/meninger/hage/miljovern/uti-var-forgifta-hage/o/5-76-799369

Er dyrevelferden god nok? 

https://www.itromso.no/meninger/2018/05/31/%C2%ABEr-dyrevelferden-god-nok%C2%BB-16801517.ece

Forbrukerne – hønenes siste håp: 

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2018/04/01/%C2%ABForbrukerne-%E2%80%93-h%C3%B8nenes-siste-h%C3%A5p%C2%BB-16370205.ece

Et godt liv kan aldri oppnås i pelsdyrfarmer:

http://www.nationen.no/debatt/et-godt-liv-kan-aldri-oppnas-i-pelsdyrfarmer/

Hjelp hjemløse katter:

https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/01/30/Hjelp-hjeml%C3%B8se-katter-15992608.ece

Vern av ville dyr:

http://www.nationen.no/debatt/vern-av-ville-dyr/

Er 100 skutte rever virkelig noe å være stolt av? 

https://www.dagbladet.no/kultur/er-100-skutte-rever-virkelig-noe-a-vaere-stolt-av/69689232

Hjerterått av Mattilsynet å nekte dyr nødhjelp:

https://www.lofot-tidende.no/helse/dyrene-rundt-oss/hjerteratt-av-mattilsynet-a-nekte-dyr-nodhjelp/o/5-28-72188

Alle bør følge hjelpeplikten: 

https://www.budstikka.no/debatt/radyr/elg/alle-bor-folge-hjelpeplikten/s/5-55-624919

Ta vare på dyrene i vinter: 

http://www.nationen.no/debatt/ta-vare-pa-dyrene-i-vinter/

Masseavl skaper hjemløse dyr:

https://www.dagbladet.no/kultur/masseavl-skaper-hjemlose-dyr/67018393

Morløse kalver:

https://www.hitra-froya.no/meninger/2017/09/01/Morl%C3%B8se-kalver-15242128.ece

Ikke bare en svane:

http://www.nationen.no/debatt/ikke-bare-en-svane/

Naturfjerne nordmenn:

https://www.dagbladet.no/kultur/naturfjerne-nordmenn/68619410

Manglende toleranse for dyr: 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54454

Har dyr det godt i Norge? 

https://www.vol.no/meninger/2017/10/13/%E2%80%93-Har-dyr-det-godt-i-Norge-15449213.ece

Det trengs en nasjonal dugnad for å redde måkene:

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54977

Reagerer på måkedrap-oppskrifter:

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54128

Måker i media:

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/maker-i-media/o/5-51-325909

Slå ring om måkene: 

https://www.f-b.no/debatt/maker/dyreliv/sla-ring-om-makene/o/5-59-809346

Dyrevern bør ut av Mattilsynet:

http://www.nationen.no/debatt/dyrevern-bor-ut-av-mattilsynet/

Straffene står ikke i forhold til dyrenes lidelser:  

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/LvvQq/Straffene-star-ikke-i-forhold-til-dyrenes-lidelser

La det aldri skje igjen: 

https://www.vol.no/meninger/2018/03/06/%E2%80%93-La-det-aldri-skje-igjen-16212532.ece

Åpent brev til Mattilsynet, landbruksministeren og SNO:  Hvor ble dyrevelferden av?

https://www.an.no/debatt/jakt/helse/apent-brev-til-mattilsynet-landbruksministeren-og-sno-hvor-ble-dyrevelferden-av/o/5-4-691771

La ikke etikken vike for panikken:

https://www.dagbladet.no/kultur/la-ikke-etikken-vike-for-panikken/67532922

Villreinnedslakting – statlig dyremishandling som må stoppes: 

https://www.tronderbladet.no/meninger/2017/11/28/Villreinnedslakting-statlig-dyremishandling-som-m%C3%A5-stoppes-15665627.ece

Masseslakt – uten logikk eller etikk:  

https://www.firdaposten.no/meiningar/ytring/debatt/masseslakt-uten-logikk-eller-etikk/s/5-16-150870

Glade fjørfe har det best: 

http://www.nationen.no/debatt/glade-fjorfe-har-det-best/

Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak:

http://www.nationen.no/landbruk/portforbud-for-fjorfe-er-feilslatt-tiltak/