Leserinnlegg

SAM_4958.JPG

Her samler vi noen avisinnlegg om ulike saker fra Dyrenes Rett, tidligere Dyrenes Røst.

Gaven til den som mangler alt:

https://www.firdatidend.no/gaven-til-den-som-mangler-alt/

Jakta og dyrene

https://www.firda.no/synspunkt/debatt/jakt/jakta-og-dyrene/o/5-15-698242

Dyr på beite må ha ly

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/dyr-pa-beite-ma-ha-ly/o/5-51-535055

Ukultur i holdninger til grågås

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2018/08/12/Ukultur-i-holdninger-til-gr%C3%A5g%C3%A5s-17303391.ece

Derfor elsker jeg måker

https://www.budstikka.no/debatt/maker/bekkestua/derfor-elsker-jeg-maker/s/5-55-704642

Skuddpremie – uetisk og feilslått

https://www.an.no/debatt/natur/jakt/skuddpremie-uetisk-og-feilslatt/o/5-4-812963

La dyrene få del i sommeren

http://www.nationen.no/debatt/la-dyrene-fa-del-i-sommeren/

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket

https://www.firda.no/synspunkt/landbruk/dyrevelferd/dyr-pa-beite-er-det-beste-utstillingsvindu-for-landbruket/o/5-15-624656

Måker i motgang

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=61092

Urettferdig mot måkene

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/urettferdig-mot-makene/3423498968.html

Fredelig sameksistens med gåsa  

https://www.firdaposten.no/debatt/viltforvaltning/jakt/fredelig-sameksistens-med-gasa/o/5-16-243495

Galt mot grågåsa

https://www.amta.no/meninger/gragas/natur-og-miljo/man-kan-ikke-avlive-fugler-i-hekketida-fordi-noen-har-bosatt-seg-ved-sjoen-og-ikke-kan-godta-fuglelivet-som-folger-med/o/5-3-377411

Uti vår forgifta hage 

https://www.tb.no/meninger/hage/miljovern/uti-var-forgifta-hage/o/5-76-799369

Er dyrevelferden god nok? 

https://www.itromso.no/meninger/2018/05/31/%C2%ABEr-dyrevelferden-god-nok%C2%BB-16801517.ece

Forbrukerne – hønenes siste håp 

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2018/04/01/%C2%ABForbrukerne-%E2%80%93-h%C3%B8nenes-siste-h%C3%A5p%C2%BB-16370205.ece

Et godt liv kan aldri oppnås i pelsdyrfarmer

http://www.nationen.no/debatt/et-godt-liv-kan-aldri-oppnas-i-pelsdyrfarmer/

Hjelp hjemløse katter

https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/01/30/Hjelp-hjeml%C3%B8se-katter-15992608.ece

Vern av ville dyr 

http://www.nationen.no/debatt/vern-av-ville-dyr/

Er 100 skutte rever virkelig noe å være stolt av? 

https://www.dagbladet.no/kultur/er-100-skutte-rever-virkelig-noe-a-vaere-stolt-av/69689232

Hjerterått av Mattilsynet å nekte dyr nødhjelp

https://www.lofot-tidende.no/helse/dyrene-rundt-oss/hjerteratt-av-mattilsynet-a-nekte-dyr-nodhjelp/o/5-28-72188

Alle bør følge hjelpeplikten 

https://www.budstikka.no/debatt/radyr/elg/alle-bor-folge-hjelpeplikten/s/5-55-624919

Ta vare på dyrene i vinter 

http://www.nationen.no/debatt/ta-vare-pa-dyrene-i-vinter/

Masseavl skaper hjemløse dyr

https://www.dagbladet.no/kultur/masseavl-skaper-hjemlose-dyr/67018393

Morløse kalver

https://www.hitra-froya.no/meninger/2017/09/01/Morl%C3%B8se-kalver-15242128.ece

Ikke bare en svane 

http://www.nationen.no/debatt/ikke-bare-en-svane/

Naturfjerne nordmenn

https://www.dagbladet.no/kultur/naturfjerne-nordmenn/68619410

Manglende toleranse for dyr 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54454

Har dyr det godt i Norge? 

https://www.vol.no/meninger/2017/10/13/%E2%80%93-Har-dyr-det-godt-i-Norge-15449213.ece

Det trengs en nasjonal dugnad for å redde måkene

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54977

Reagerer på måkedrap-oppskrifter 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54128

Måker i media

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/maker-i-media/o/5-51-325909

Slå ring om måkene 

https://www.f-b.no/debatt/maker/dyreliv/sla-ring-om-makene/o/5-59-809346

Dyrevern bør ut av Mattilsynet 

http://www.nationen.no/debatt/dyrevern-bor-ut-av-mattilsynet/

Straffene står ikke i forhold til dyrenes lidelser  

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/LvvQq/Straffene-star-ikke-i-forhold-til-dyrenes-lidelser

La det aldri skje igjen 

https://www.vol.no/meninger/2018/03/06/%E2%80%93-La-det-aldri-skje-igjen-16212532.ece

La ikke etikken vike for panikken

https://www.dagbladet.no/kultur/la-ikke-etikken-vike-for-panikken/67532922

Villreinnedslakting – statlig dyremishandling som må stoppes  

https://www.tronderbladet.no/meninger/2017/11/28/Villreinnedslakting-statlig-dyremishandling-som-m%C3%A5-stoppes-15665627.ece

Masseslakt – uten logikk eller etikk  

https://www.firdaposten.no/meiningar/ytring/debatt/masseslakt-uten-logikk-eller-etikk/s/5-16-150870

Glade fjørfe har det best 

http://www.nationen.no/debatt/glade-fjorfe-har-det-best/

Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak

http://www.nationen.no/landbruk/portforbud-for-fjorfe-er-feilslatt-tiltak/